Türklük Bilginizi Sınayın!

Aşağıdakilerden hangisi Türk adının anlamlarından biri değildir?
Töreli
Güçlü - Kuvvetli
Olgun insan
Türeyen
Göç Eden
Hazırlayan ve sunan: Yavuz Tanyeri                            www.ÇokBilgi.com