ZIT ANLAMLI KELİMELER TABLOSU

Sözcük

Zıt Anlamlısı

Sözcük

Zıt Anlamlısı

aşağı

yukarı

ıssız

kalabalık

açık

kapalı

ıslak

kuru

açık

koyu

ilkel

çağdaş

aktif

pasif

indirim

zam

artı

eksi

ince

kalın

azami

asgari

ileri

geri

alıcı

satıcı

ihtiyar

genç

ağır

hafif

iyi

kötü

ast

üst

dış

acemi

usta

ilk

son

afacan

uslu

in-

Çık-

anormal

normal

iniş

çıkış

akıllı

aptal

ithalat

ihracat

atılgan

çekingen

kart

körpe

arka

ön

kalabalık

tenha

ak

kara

kâr

zarar

tok

katı

sıvı

azalmak

çoğalmak

katı

yumuşak

az

çok

kolay

zor

alçak

yüksek

kıtlık

bolluk

alt

üst

kış

yaz

aynı

farklı

kaybetmek

bulmak

acı

tatlı

küçük

büyük

alçak gönüllü

kibirli

korkak

cesur

aydınlık

karanlık

kirli

temiz

bağımsızlık

tutsaklık

kuru

yaş

batı

doğu

kurnaz

saf

bulanık

duru

kuzey

güney

büyük

küçük

keder

neşe

bekâr

evli

medeni

ilkel

bencil

özgecil

minimum

maksimum

başlamak

bitirmek

nazik

kaba

beyaz

siyah

neşeli

üzgün

barış

savaş

negatif

pozitif

birinci

sonuncu

ölü

diri

bolluk

kıtlık

ödül

ceza

boş

dolu

övmek

yermek

borç

alacak

öz

üvey

boylam

enlem

özel

resmî

cimri

cömert

pahalı

ucuz

cılız

gürbüz

parlak

mat

cevap

soru

perakende

toptan

cesaret

korkaklık

ret

kabul

çalışkan

tembel

saldırı

savunma

çarpma

bölme

sabah

akşam

çabuk

yavaş

sade

gösterişli

çekmek

itmek

sağlam

çürük

çift

tek

sağ

sol

çukur

tümsek

saydam

kesif

doğal

yapay

sevin-

üzül-

dahil

hariç

sevinç

üzüntü

darılmak

barışmak

sevimli

itici

dost

düşman

seyrek

sık

doğru

yanlış

siyah

beyaz

doğru

çarpık

soyut

somut

doğu

batı

sorun

çözüm

dar

geniş

sözel

sayısal

deniz

kara

suçlu

masum

düz

eğri

sığ

derin

donuk

parlak

sıcak

soğuk

dert

derman

sırt

göğüs

dik

eğik

şer

hayır

dikit

sarkıt

taze

bayat

dur

git

tertipli

dağınık

duru

bulanık

tavan

taban

düş

gerçek

tekil

çoğul

er

geç

temiz

kirli

erken

geç

toplama

çıkarma

erkek

kadın

tutsak

özgür

eski

yeni

uygun

elverişsiz

el (yabancı)

tanıdık

ucuz

pahalı

eksik

fazla

unutmak

hatırlamak

esaret

özgürlük

uslu

yaramaz

evet

hayır

usta

acemi

fakir

zengin

uzak

yakın

galip

mağlup

uzun

kısa

gece

gündüz

uyumak

uyanmak

güzel

çirkin

üretim

tüketim

gerçek

sahte

var

yok

geçmiş

gelecek

verimli

verimsiz

gelir

gider

yaramaz

uslu

gül-

ağla-

yaşlı

genç

genç

yaşlı

yakın

uzak

geniş

dar

yerli

yabancı

geri

ileri

yokuş

iniş

hayal

gerçek

yüksek

alçak

hatırlamak

unutmak

zayıf

şişman

hızlı

yavaş

zengin

fakir


"Zıt Anlamlı Kelimeler" sayfasına dön! «|